ThS. Đỗ Thị Thu Trang

  • Job
    Giảng viên Tiếng Anh
  • Specialized
    Thạc sĩ tiếng Anh
  • Experience
  • Email

ThS. Đỗ Thị Thu Trang
Giảng viên Tiếng Anh

- Cử nhân ngành tiếng Anh Sư phạm, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005

 
- Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009

Tel: 024 6 266 2330

dttt@huph.edu.vn