ThS. Tô Lan Phương

  • Job
    Giảng viên Tiếng Anh
  • Specialized
  • Experience
  • Email

ThS. Tô Lan Phương
Giảng viên Tiếng Anh

-Cử nhân Tiếng Anh- Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Thái Nguyên, 2008

- Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh- Trường Đại học Hà Nội, 2013

Tel: 024 6 266 2330

tlp@huph.edu.vn