ThS. Phan Thuận Yến

  • Job
    Giảng viên Tiếng Anh
  • Specialized
  • Experience
  • Email

ThS. Phan Thị Thuận Yến
Giảng viên Tiếng Anh

 

- Cử nhân tiếng Anh, trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà nội, 1994
- Thạc sĩ tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 2003

Tel: 024 6 266 2330

ptty@huph.edu.vn