Ảnh 

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

ThS. Nguyễn Bá Học

Trưởng bộ môn

 

- Giảng viên chính tiếng Anh.
- Cử nhân tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ HN, 1986
- Cử nhân Luật trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HN,1998
- Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Khoa sư phạm trường Đại học Quốc gia HN, 2005

Tel: 024 6 266 2330

nbh1@huph.edu.vn

ThS. Hoàng Thùy Dương
 

Giảng viên Tiếng Anh

 

Cử nhân tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Thạc sĩ ngôn ngữ học, trường Đại Học Adelaide, Úc

Tel: 024 6 266 2330

htd@huph.edu.vn

ThS. Tô Lan Phương
 

Giảng viên Tiếng Anh/ Giáo vụ bộ môn

-Cử nhân Tiếng Anh- Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Thái Nguyên, 2008

- Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh- Trường Đại học Hà Nội, 2013

Tel: 024 6 266 2330

tlp@huph.edu.vn

 

ThS. Đỗ Thị Thu Trang
Giảng viên Tiếng Anh

- Cử nhân ngành tiếng Anh Sư phạm, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005

 
- Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009

Tel: 024 6 266 2330

dttt@huph.edu.vn

 

ThS. Phan Thị Thuận Yến
Giảng viên Tiếng Anh

 

- Cử nhân tiếng Anh, trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà nội, 1994
- Thạc sĩ tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 2003

Tel: 024 6 266 2330

ptty@huph.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Tuyết  Mai
 

Giảng viên Tiếng Anh

 

Cử nhân ngành tiếng Anh Sư phạm, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009

Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, trường Đại học Southern New Hampshire, 2017

Cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương, 2018

 

Tel: 024 6266 2330

ntm@huph.edu.vn