Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Y tế số

Phòng A 303- Tầng 3, nhà A - Trường Đại học Y tế công cộng
Địa chỉ: Số 1A đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 024 6266 2330